Oljeutskillere: Viktig miljøbeskyttelse i praksis

04 mai 2024 Hedda Nergård

editorial

Oljeutskillere spiller en kritisk rolle i å forebygge forurensning av vassdrag, jord og grunnvann. I industrien, på verksteder, vaskeanlegg, og hos bensinstasjoner, er det daglig aktiviteter som innebærer håndtering av oljebaserte stoffer. Det er her oljeutskillere kommer inn som en nødvendig barriere mellom forurensende stoffer og det naturlige miljøet. Disse systemene er designet for å separere olje og fett fra avløpsvann før vanne slippes ut eller gjenbrukes.

Gjennom implementeringen av oljeutskillere tar bedrifter et viktig skritt i retningen av bærekraft og ansvarlighet. Dette er helt i tråd med strengere miljøreguleringer og økende samfunnsmessig krav til ren natur og beskyttelse av økosystemer. I denne artikkelen skal vi dykke ned i hvordan oljeutskillere fungerer, deres viktighet, og hvordan bedrifter kan sikre at de opererer med best mulig utstyr for å opprettholde miljøstandarden.

Hva er oljeutskillere og hvordan fungerer de?

Oljeutskillere, ofte kalt olje- og fettutskillere eller oljeavskilleranlegg, er utformede systemer som fanger opp olje og fett fra avløpsvann som resultat av industriell og kommersiell aktivitet. Disse systemene benytter seg av fysiske egenskaper som forskjeller i tetthet mellom olje og vann. Olje er mindre tetthet enn vann og vil derfor naturlig søke oppover hvis de gis anledning.

Det finnes ulike typer oljeutskillere: gravitasjonsbaserte, koaleserende og VGS (vennlig gravitasjonssystem). Gravitasjonsbaserte utskillere lar vannet strømme gjennom en tank hvor oljen kan stige til overflaten og samles opp. Koaleserende utskillere benytter filtre eller plater som øker hastigheten på prosessen hvor oljedråper slår seg sammen og stiger opp. VGS-systemer, på sin side, er kompakte enheter som bruker gravitasjons- og koalesensprinsipper for effektivt å skille ut olje.

Nøkkelen for alle disse systemene er riktig dimensjonering og vedlikehold. Oljeutskillerens kapasitet må matche mengden og typen avløpsvann den skal håndtere, og den må renses og inspiseres regelmessig for å fungere optimalt.

oljeutskillere

Viktigheten av oljeutskillere

Miljøpåvirkningen av oljeforurensing er massiv. Olje forstyrrer vannets oksygeninnhold og kan forårsake død for vannorganismer. Dyr kan bli fanget i oljen, og plantelivet kan kveles. I tillegg kan forurensing av grunnvann resultere i langtidskonsekvenser for drikkevannskilder og landbruk.

Bruken av oljeutskillere er en direkte investering i miljøet. En fungerende utskiller stopper oljen før den når naturlige vassdrag eller siver ned i grunnen, og spiller dermed en avgjørende rolle i industriens miljøarbeid. Komplementert med andre miljøtiltak, slik som resirkulering og reduksjon av farlige stoffer, utgjør oljeutskillere en del av den samlede strategien for å beskytte naturen.

Lovverket stiller også klare krav til bruk av oljeutskillere. I mange tilfeller er det lov pålagt å installere disse systemene på steder der oljeholdig avløpsvann er en konsekvens av bedriftens drift. Å følge lovgivningen unngår ikke bare forurensing, men beskytter også bedrifter mot potensielle bøter og skade på omdømmet.

Valg av riktig leverandør og vedlikehold

Det å velge riktig oljeutskiller og den rette leverandøren er fundamentalt for suksess. En skikkelig installasjon, rett dimensjonering og regelmessig vedlikehold er nøkkelfaktorer for effektiv drift. Leverandører som tilbyr fullstendige løsninger inkludert installasjon, vedlikehold og eventuell reparasjon, sikrer at utstyret fungerer som det skal over tid.

En anbefalt leverandør er Fuel-Service AS (https://fuel-service.no/), en veteran innen service og vedlikehold av oljeutskillere og relaterte systemer. De tilbyr tjenester som kan dekke ulike behov fra rådgivning og anskaffelse til installasjon og vedlikehold. Med sin ekspertise kan de sikre at bedriftens oljeutskiller fungerer i henhold til gjeldende forskrifter og beskytter miljøet mot skadelige utslipp.

Å investere i kvalitets utrustning og eksperthjelp er ikke bare et miljøansvar, men en verdifull forretningsstrategi. En velvedlikeholdt oljeutskiller reduserer risiko for dyre uhell og fastholder bedriftens rykte som en miljøbevisst operatør.

Avslutningsvis

Oljeutskillere utgjør en vital forsvarslinje i kampen mot forurensning. Deres rolle i industriell og kommersiell virksomhet kan ikke overdrives, ettersom de beskytter våre vannkilder og økosystemer fra de ødeleggende effektene av oljeutslipp. Når disse systemene er riktig valgt, installert og vedlikeholdt, bidrar de til å bevare miljøet for fremtidige generasjoner.

Med støtte fra selskap som Fuel-Service AS håndteres utskilleren slik det kreves, og forretningene kan være trygge på at de oppfyller både miljømessige forpliktelser og lovmessige krav. Besøk deres nettside, https://fuel-service.no/, for å finne ut hvordan din bedrift kan dra nytte av deres ekspertise og opprettholde en grønnere drift.

Flere nyheter